PHÒNG HỘI NGHỊ

Với hệ thống phòng hội nghị chuẩn mực gồm: Phòng đa năng với sức chứa có thể lên tới 600 khách, Phòng Loyalty với sức chứa 80 khách, phòng Sky Hall sức chứ 60 khách cùng với hệ thống trang thiết bị hiện đại đạt chuẩn cho các hội nghị, hộ thảo trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó đội ngũ nhân viên phục vụ hội thảo được đào tạo chuyên nghiệp sẽ luôn mang đến cho Quý khách hàng một môi trường làm việc thích hợp. Hãy để Sammy Đà Lạt chúng tôi góp phần làm nên sự thành công cho Quý khách.
 
 
SỨC CHỨA
Event Room

 
Rạp hát
 
Lớp học
 
UShape
 
Banquet
Multigrand
700 khách
500 khách
200 khách
250 khách
 
 
 
 
Loyalty
80 khách
90 khách
70 khách
80 khách
 
Skyhall
40 khách
50 khách
30 khách
40 khách
 
LOYALTY HALL
SKY HALL
SAMMY GRAND